آنتن

آنتن از یک سیم مستقیم تشکیل شده است که اگر در فرستنده به کار رود، امواج فرستنده را به امواج الکترومغناطیس تبدیل نموده و پخش می نماید و اگر در گیرنده به کار رود، امواج الکترومغناطیسی موجود در فضا را دریافت نموده و تبدیل به امواج الکتریکی نموده و جهت آشکار شدن، به مدار گیرنده می دهد .

معمولا در گیرنده‌ها هر آنتن به ازاء یک فرکانس مشخصی، به تشدید درآمده و به ازاء آن فرکانس، ولتاژ ماکزیمم مشخصی تولید می نماید. هرگاه طول انتن متناسب با طول موج دریافتی باشد، موج کاملا در آنتن قرار می گیرد و اصطلاحا می گویند انتن رزنانس شده و یا به تشدید در آمده است یعنی انتن با موج رسیده هماهنگ شده است و در این حالت ولتاژی که به انتن رسیده، حداکثر است .

آنتن شاخه ای فیوزدار

با کیفیت دریافت سیگنال فوق...
آنتن شاخه ای پارسه تلفن: ۰۹۳۷۸۳۰۴۲۲۴

آنتن شاخه ای مدل ۶ شاخه

با کیفیت دریافت سیگنال فوق...
آنتن شاخه ای پارسه تلفن: ۰۹۳۷۸۳۰۴۲۲۴
آنتن شاخه ای پارسه تلفن: ۰۹۳۷۸۳۰۴۲۲۴
آنتن شاخه ای پارسه تلفن: ۰۹۳۷۸۳۰۴۲۲۴
مهرالکتریک تلفن: 02133986800
کالای برق اسدیان تلفن: 02166341592
کالای برق ابراهیمی تلفن: ۰۲۱۶۶۷۵۴۰۵۱
کالای برق زرین تلفن: 02166341245

گیرنده دیجیتال

گيرنده ديجيتال دناي...
کالای برق تقوایی تلفن: 02166731994