اینورتر و سافت استارتر

این قسمت شامل اینورتر و سافت استارتر میباشد سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برابر جريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي مي بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازي مي باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده فركانس يا ولتاژ انجام مي گيرد و با اين كار Energy Saving  نيز صورت مي گيرد.
اينورتر محدود به زمان راه اندازي نمي باشد و در هر لحظه مي توان بوسيله سيگنالهاي كنترلي كه معمولا 4~20 mA مي باشد سرعت الكتروموتور را كنترل نمود
اينورتر قابليت هاي بسيار زيادي دارد از قبيل : راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور.

راه انداز نرم ATS48D88Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 45 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22D88Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 45 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS48C14Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 75 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS48C17Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 90 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22D62Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 30 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22D75Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 37 كيلو وات (سه فاز) (440-230 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS01N222QN اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 11 كيلو وات (سه فاز) (415-380 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS01N272Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 37 كيلو وات (سه فاز) (415-380 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22C11Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 55 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22D17Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 7.5 کيلووات (سه فاز) (440-230 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506

راه انداز نرم ATS22D32Q اشنایدر الکتریک

راه انداز نرم 15 كيلو وات (سه فاز) (415-220 ولت)
نجفی اشنایدر الکتریک تلفن: 02136055506