باتری و UPS

باتری و ups مخفف عبارت Uninterruptible power supply ، به معناي منبع تغذيه بدون وقفه است. ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﯼ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻓﯽ و نیز حفاظت بارهای حساس و نیز سیستم های الکترونیکی، مخابراتی و … است. یوپی اس ها برای مقابله با مشکلات برق AC سیستم ها طراحی و ساخته می شوند. این وسایل می توانند در محدوده از چند صد ولت آمپر (VA) برای حفاظت رایانه شخصی معمولی تا چند میلیون ولت آمپر (MVA) رای مراکز رایانه ای و مخابراتی و صنعتی بزرگ طراحی، ساخته و به بازار عرضه می شوند.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﭘﯽ ﺍﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺑﺎ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺗﺮﯼ  ، ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ( ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﻓﺎﺋﻖ ﺁﯾﯿﺪ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮﻗﻄﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪUPSﺩﺭﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ) ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯﺣﻔﺎﻇﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯﺗﺨﺮﯾﺐ ﻭﯾﺎ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯾﺪ.

شارژر باطری خودرو

شارژرهای اتوماتیک فوق هوشمند باطری خودرو
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310

باطری UPS سیلد اسید

باطری 12ولت 7.5آمپر ups
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310

باطری ۱۲ولت ۱۸آمپر

باطری 12ولت 18آمپر ups
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310
کالای برق برادران ماهی تلفن: 02166343100
الکترو شایلی تلفن: 02166170062
کالای برق برادران ماهی تلفن: 02166343100

باطری دوراسل 🇺🇸

باطری قلم و نیم قلم دوراسل عمده و تک
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310

باطری یو پی اس ۱۲ولت

باطری یو پی اس 12 ولت 7امپر
نوید باطری💥NAVID_BATTERY💥 تلفن: 02133988310
یو پی اس چیست ؟ تعمیر باتری apc یو پی اس دستگاه یو پی اس منبعد تغذیه منبع بدون وفقه نصب دستگاه UPS (Automatic Voltage Regulator AVR Uninterruptible power supply فروش ups مشکلات برق شهری دستمزد نصب قیمت یو پی اس برای یک کامپیوتر ترانس رکتی فایر و اینورتی یو پی اس نمایندگی فروش یو پی اس رکتیفایر جوشکاری چیست رکتی فایر زمان برق دهی یو پی اس چقدر است خرید یو پی اس ارزان باطری خورشیدی
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
یو پی اس چیست ؟ تعمیر باتری apc یو پی اس دستگاه یو پی اس منبعد تغذیه منبع بدون وفقه نصب دستگاه UPS (Automatic Voltage Regulator AVR Uninterruptible power supply فروش ups مشکلات برق شهری دستمزد نصب قیمت یو پی اس برای یک کامپیوتر ترانس رکتی فایر و اینورتی یو پی اس نمایندگی فروش یو پی اس رکتیفایر جوشکاری چیست رکتی فایر زمان برق دهی یو پی اس چقدر است خرید یو پی اس ارزان باطری خورشیدی
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172