تجهیزات تهویه

تجهیزات تهویه به دستگاه هایی گفته میشود که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود، مواد مختلف ویا موارد غیره را دارا می باشد. شایان ذکر است کمپرسورهای هوا، پنکه های رو میزی و سقفی هواساز ها هواکش های صنعتی و معمولی جزو  این خانواده میباشند.

خانه لامپ آمل تلفن: 01143233661
نور گستر تهران تلفن: 02166348677
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
پیمان الکتریک تلفن: 02133993009

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنایی
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155

هواکش ۱۰ دنا

هواکش 10 دنا  زیر قیمت موجود است
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133975840

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنايي
کالای برق محبی تلفن: 02133975840
کالای برق حمید پورمحمدی تلفن: 02133531983

هواکش دمنده

هواكش دمنده مخصوص سرويس خاي بهداشتي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
الکتروپیک تلفن: 02133991619