تجهیزات تهویه

تجهیزات تهویه به دستگاه هایی گفته میشود که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود، مواد مختلف ویا موارد غیره را دارا می باشد. شایان ذکر است کمپرسورهای هوا، پنکه های رو میزی و سقفی هواساز ها هواکش های صنعتی و معمولی جزو  این خانواده میباشند.

فن بوشی ۱۲*۱۲

فروشنده انواع فن تابلویی و کامپیوتری
برق درودیان تلفن: 02133949506

هواکش دمنده

هواکش دمنده
الکترو وفا تلفن: 02133905458
خانه لامپ آمل تلفن: 01143233661
نور گستر تهران تلفن: 02166348677
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
پیمان الکتریک تلفن: 02133993009

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنایی
گروه روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
گروه روشنایی سنیم تلفن: 02133997155

هواکش ۱۰ دنا

هواکش 10 دنا  زیر قیمت موجود است
گروه روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133975840

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنايي
کالای برق محبی تلفن: 02133975840
کالای برق حمید پورمحمدی تلفن: 02133531982