تجهیزات تهویه

تجهیزات تهویه به دستگاه هایی گفته میشود که قابلیت جابجایی هوا یا هوای آلوده به گاز، دود، مواد مختلف ویا موارد غیره را دارا می باشد. شایان ذکر است کمپرسورهای هوا، پنکه های رو میزی و سقفی هواساز ها هواکش های صنعتی و معمولی جزو  این خانواده میباشند.

کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
پیمان الکتریک تلفن: 02133993009

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنایی
کالای برق حسن زاده تلفن: 02133975840
کالای برق حسن زاده تلفن: 02133975840

هواکش ۱۰ دنا

هواکش 10 دنا  زیر قیمت موجود است
کالای برق حسن زاده تلفن: 02133975840
کالای برق محبی تلفن: 02133996873

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنايي
کالای برق محبی تلفن: 02133996873
کالای برق حمید پورمحمدی تلفن: 02133531983

هواکش دمنده

هواكش دمنده مخصوص سرويس خاي بهداشتي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
الکتروپیک تلفن: 02133991619
مهرالکتریک تلفن: 02133986800

هواکش لوله ای

کلاسیک صنعت
برق و صنعت کلاسیک تلفن: ۰۲۱۶۶۱۷۱۸۳۱