سایر تجهیزات صنعت برق

سایر تجهیزات صنعت برق به کلیه ادوات، تجهیزات و لوازمی که به نوعی با صنعت بزرگ برق در ارتباط هستند ولی به علت کوچک بودن دسته بندی آنها و نیز ارتباط غیر مستقیم با صنعت برق در این بخش قرار گرفته اند.

تجهیزاتی شامل اینورتر و سافت اینورینر نیز پنوماتیک و هیدرولیک تجهیزات شبکه و تهویه، لوازم صوتی، ژنراتور باتری و UPS آنتن و تابلوهای روان شهری انواع سنسورها و ... به صورت مجزا در این بخش امده است.

برق ابزار اشکان تلفن: ٠٩٣٥٩٦٣٦٨٩٢
برق تایکو تلفن: 02133938304
برق تایکو تلفن: 02133938304

کمربند آدلا کره

عامل فروش كمربند هاي آدلا...
برق ابزار اشکان تلفن: ٠٩٣٥٩٦٣٦٨٩٢
چسب برق پی وی سی

چسب برق خاورمیانه

انواع نوارچسب موجوداست...
چسب برق خاورمیانه تلفن: 09906054327

نوارچسب جک اسمیت

فروش به صورت كارتن...
کالای برق محبی تلفن: 02133975840

فروش تریستور Y89KKG

وارد کننده و توزیع کننده...
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059

فروش تریستور Y40KKE

وارد کننده و توزیع کننده...
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059

فروش تریستور R2619

وارد کننده و توزیع کننده...
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059

فروش تریستور R1446

وارد کننده و توزیع کننده...
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059

فروش تریستور R1275

وارد کننده و توزیع کننده...
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059
صنعت و بازرگانی ریحانی تلفن: 02136619059