سنسور و فتوسل

این قسمت شامل سنسور و فتوسل میباشد. سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند. سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند.

فتوسل یک مقاومت وابسته به نور یا LDR است که مشابه مقاومت های متغیر با استفاده از تابش نور مقدارش تغییر می کند و با اسامی مختلفی از قبیل مقاومت نوری، هادی نوری و سلول حساس به نور شناخته میشود. مقاومت نوری یا مقاومت حساس به نور (LDR) به عنوان یک عنصر حساس به نور برای کنترل روشنایی خیابان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

فروش انواع محصولات ویبرومیتر مگیت Meggit vibrometer ویبرومتر

فروش انواع محصولات ویبرومیتر مگیت...
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

فروش انواع محصولات SPECTREX

فروش انواع محصولات SPECTREX...
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

فروش انواع محصولات Jaquet جاکوئت سوئیس

فروش انواع محصولات Jaquet جاکوئت...
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

سنسور اشنایدر

نمایندگی سنسور اشنایدر XS618B1MBL2...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

فروش انواع محصولات Jaquet جاکوئت سوئیس

فروش انواع محصولات Jaquet جاکوئت...
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

سنسور SICK

نمایندگی سنسور SICK المان RZT7-03ZUS-KWB...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

نمایندگی فروش phoenix contact فونیکس کنتاکت

نمایندگی فروش phoenix contact فونیکس...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

سنسورهای ifm , سنسور آی اف ام

وارش الکتریک عامل فروش و...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463