سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

کابل زوجی پینو

کابل مخابراتی (زوجی) پینو
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦

کابل آنتن پینو

کابل کواکسیال پینو
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦

کابل آرجی ۵۹ پینو

RG59 کابل ارجی 59 پینو
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
داکت شبکه دانوب
پیشرو الکتریک تلفن: 02133531071

کابل شبکه car6 افلاک الکتریک خراسان

کابل شبکه cat6-utp-sftp تست فلوک
افلاک الکتریک خراسان (تهران) تلفن: 02133958568
افلاک الکتریک خراسان (تهران) تلفن: 02133958568
الکترو وفا تلفن: 02133905458
الکترو وفا تلفن: 02133905458

کابل جوش لاستیکی

کابل لاستیکی نسوز
برق و صنعت امامی تلفن: 02133929198

کابل جوش لاستیکی

کابل لاستیکی نسوز
برق و صنعت امامی تلفن: 02133929198

گلند سرگرد فلزی

گلنده سرگرد
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
زاگرس صنعت تلفن: 02133532384