سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

سرسیم

سرسیم وایرشو نیم

سرسیم وایرشو مسی برند W&E...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرکابل هوایی ریکم

نمایندگی سرکابل ریکم المان ۲۴kvو...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

کانکتور پیچی sp1,sp2,sp3,sp4,sp6

کانکتور پیچی sp1,sp2,sp3,sp4,sp6...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو ۰/۷۵ E7508

وایرشو تک ۷۵ صدم جنس...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنی E1008 ۱

وایرشو تک جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE1508 ۱/۵

وایرشو تک ۱/۵جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE2508۲/۵

وایرشو تک۲/۵جنس مس برای اتصالات...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE4009 ۴

وایرشو تک۴ جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنی ۶ E6009

وایرشو تک۶ جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنی ۱۰

وایرشو تک ۱۰ جنس مس...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569