سرسیم

سرسیم و وایرشو

سرسیم مورد استفاده جهت جلوگیری...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

کابلشو

کابلشو دستگاهی که برای اتصال...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

سرسیم سوزنی PTV 2-10

برای استعلام قیمت انواع سرسیم...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

شماره و حروف سیم حلقوی

سفارش شماره سیم حلقوی- وبرا...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سرسیم فیشی مادگی FDD2-187

خرید عمده انواع سرسیم فیشی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سرسیم دوشاخ SV5.5-6

فروش انواع سرسیم دوشاخ به...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

َشماره و حروف سیم حلقوی

خرید شماره سیم حلقوی به...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم دوشاخ SV2.2.5-4M

انواع سرسیم دوشاخ به صورت...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم فیشی کولری FDD5.5-250

فروش انواع سرسیم W&E- برای...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم وایرشو تک E1012

فروش انواع سرسیم وایرشو W&E...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

وایرشو دوبل TE7508

فروش انواع سرسیم W&E- وایرشو...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

وایرشو دوبل E4009

وایرشو دوبل E4009- انواع سرسیم...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533