سرسیم

سرسیم رابط BV5.5 (مف سایز ۶) W&E

وبرا الکتریک به عنوان یکی...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم رابط BV5.5 (مف سایز ۶) W&E

کانکتور الکتریک به عنوان یکی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

کانکتور پیچی SP1

کانکتور پیچی W&E SP1...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سرسیم حلقوی W&E RV1.25-6

سرسیم حلقوی W&E RV1.25-6...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743
سرسیم

سرسیم وایرشو نیم

سرسیم وایرشو مسی برند W&E...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

کانکتور پیچی sp1,sp2,sp3,sp4,sp6

کانکتور پیچی sp1,sp2,sp3,sp4,sp6...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو ۰/۷۵ E7508

وایرشو تک ۷۵ صدم جنس...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنی E1008 ۱

وایرشو تک جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE1508 ۱/۵

وایرشو تک ۱/۵جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE2508۲/۵

وایرشو تک۲/۵جنس مس برای اتصالات...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنیE4009 ۴

وایرشو تک۴ جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569

وایرشو سوزنی ۶ E6009

وایرشو تک۶ جنس مس برای...
الکترو ایده آل تلفن: 02133905569