سرسیم

سرسیم وایرشو

سرسیم وایر شو سرسیم حلقوی سرسیم دوشاخ
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

کانکتور پیچی و پرسی

کانکتور پیچی.SP.کانکتور پرسی
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

سرسیم وایرشو

فروش انواع سرسیم.وایرشو،گردحلقوی،دوشاخ،کولری....
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

سرسیم وایرشو

انواع سرسيم وايرشو
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

انواع سرسیم

انواع سرسیم
کاسپین تجهیز نیرو تلفن: 02133907547
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣