قطعات فلزی اتصالات کابل

قطعات فلزی اتصال کابل شامل کابلشو و کلمپ و مف و ... جهت اتصال کابل به دیگر ادوات صنعت برق بکار میرود.

از کابلشو به منظور اتصال هادی کابل به شینه و سایر محل های اتصال مورد نیاز استفاده می شود. جنس کابلشو برای کابلهای مسی ، مس قلع اندود و برای کابل های آلومینیومی از لوله آلومینیوم است .

کلمپ به جهت انشعاب گيري از کابل در سايزهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

باکس تست ارت توکار

تابلو فلزي توكار تست ارت
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
ماهان گستر تلفن: 02140330325

پرس کابلشو

پرس کابلشو
ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت فیدار تلفن: 02133959626
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
برق صنعت توکلی تلفن: 02133969542
تارا تلفن: 02136615139
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤