قطعات فلزی اتصالات کابل

قطعات فلزی اتصال کابل شامل کابلشو و کلمپ و مف و ... جهت اتصال کابل به دیگر ادوات صنعت برق بکار میرود.

از کابلشو به منظور اتصال هادی کابل به شینه و سایر محل های اتصال مورد نیاز استفاده می شود. جنس کابلشو برای کابلهای مسی ، مس قلع اندود و برای کابل های آلومینیومی از لوله آلومینیوم است .

کلمپ به جهت انشعاب گيري از کابل در سايزهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

کابلشو

کابلشو دستگاهی که برای اتصال...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495
الکترو الکان تلفن: 02133931733
خرید جعبه تقسیم چدنی
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید جعبه تقسیم گالوانیزه
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید زانویی درب دار
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید زانویی دور دار
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید بوشن

بوشن

...
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید بست اسپیت
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید براس بوش
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981

کابلشو مسی

فروش کابلشوهای فلزی مسی و...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

درپوش

درپوش پلاستیکی باگام دنده PG...
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325