سیم لاکی

سیم لاکی یک نوع سیم از جنس مس و یا آلومینیوم می باشد که با لایه بسیار نازکی از عایق پوشیده شده است. از سیمهای لاکی در تولید ترانسفورماتور، موتورهای الکتریکی، پتانسیومتر، بلندگو، الکترومگنت ها و غیره استفاده می گردد.

در هر جا که نیروی الکتریکی به نیروی مکانیکی و یا بر عکس نیروی مکانیکی به الکتریکی تبدیل میگردد نیاز به سیم لاکی میباشد ، سیمهای لاکی در تمام وسائل الکتریکی مانند ماشینهای صنعتی ، اتومبیل ها ، سیسـتم های خانگی و کارخانه ها ، موتور های الکتریکی ، بلنـد گوها ، گوشی ها ، ترانسفورماتورها و مولد های برق ( ژنراتورها ) و غیره استفاده میشود.

ساوا الکتریک تلفن: 09124543007
لاک تراس زنیکس

لاک تراش زنیکس

لاک تراش سیم لاکی یا...
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659

فروش انواع سیم و کابل

فروش انواع سیم و کابل...
فروشگاه الکتریکال تلفن: 02133116944