سیم لاکی

سیم لاکی یک نوع سیم از جنس مس و یا آلومینیوم می باشد که با لایه بسیار نازکی از عایق پوشیده شده است. از سیمهای لاکی در تولید ترانسفورماتور، موتورهای الکتریکی، پتانسیومتر، بلندگو، الکترومگنت ها و غیره استفاده می گردد.

در هر جا که نیروی الکتریکی به نیروی مکانیکی و یا بر عکس نیروی مکانیکی به الکتریکی تبدیل میگردد نیاز به سیم لاکی میباشد ، سیمهای لاکی در تمام وسائل الکتریکی مانند ماشینهای صنعتی ، اتومبیل ها ، سیسـتم های خانگی و کارخانه ها ، موتور های الکتریکی ، بلنـد گوها ، گوشی ها ، ترانسفورماتورها و مولد های برق ( ژنراتورها ) و غیره استفاده میشود.

سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659

فروش انواع سیم و کابل

فروش انواع سیم و کابل فشارضعیف و متوسط
فروشگاه الکتریکال تلفن: 02133116944

انواع استابلایزر صنعتی و خانگی GOLDSTAR و ISOLEX و GOLDIRAN

محصولات شرکت های GOLDSTAR کره، ISOLEX آلمان و GOLDIRAN
تکنیکال الکتریک تلفن: 02140330393