سیم و کابل و تجهیزات مرتبط

این قسمت شامل کلیه محصولات سیم و کابل و تجهیزات مرتبط مثل انواع لوله و داکت و سینی و نردبان کابل و اتصالات جانبی آنها و نیز سرسیم ها، بست  و ... میباشد. که هر یک در دسته بندی های مجزا و به صورت تفکیکی بنا به ماهیت آنها جهت راحتی جستجو مرتب گردیده است.
سیم و کابل هادی ها و رساناهای جریان برق و الکتریسیته هستند که برای انتقال جریان الکتریکی بین دو محل متفاوت و ارتباط بین دستگاههای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای انتقال جریان فقط این سیم و کابل نیستند که کلیه عمل انتقال را انجام میدهند، بلکه به همان اندازه که سیم و کابل اهمیت دارند تجهیزات مرتبط به آنها نیز مهم هستند، لذا در این بخش سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با هم آمده است.
تجهیزات مرتبط میتواند ابزاری برای نگهداری مثل لوله یا سینی یا نردبان کابل و داکت و باسداکت و یا اتصال مثل کابلشو و سر سیم و مفصل و یا سرکابل با یکدیگر باشند.

برق صنعت توکلی تلفن: 02133969542

کابل مخابراتی

انواع زوجیهای هوایی و زمینی...
نورانور تلفن: 02166344560

کابل RG59 رساکابل SOLAS

کابل Rg59 رسا کابل کرمان...
بازرگانی کابل ایران تلفن: 02133111822
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
الکترو چلسی تلفن: ٠٢١٣٣٩٩٤٥٠٤
تارا تلفن: 02136615139
تارا تلفن: 02136615139

بوشن

...
تارا تلفن: 02136615139
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل افشان ١٠*۵

قابل انعطاف...
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩

کابل خشک

كابل زميني...
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩
سیم و کابل یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٦٤