ترانس جریان (CT)

 

به دلیل بالا بودن جریان در شبكه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ نیاز به نمونه برداری جریان از قسمتهای مختلف شبكه می‌باشد به همین دلیل نیاز به وسیله‌ای داریم به نام ترانس جریان (CT) كه دو عمل را برای ما انجام می دهد.الف- جریانهای بالا را به جریانهای پایین 5 آمپر و یا 1 آمپر تبدیل می كند .ب-  باعث ایزوله شدن شبكه های فشار قوی از سیستمهای اندازه گیری و حفاظت باشد. از ترانس جریان (CT) ها به دو منظور استفاده می‌شود:

  • برای مقاصد اندازه گیری
  • برای مقاصد حفاظت شبكه

این ترانسها در ابتدای خطوط ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس قدرت و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی های پست و نقاط کلیدی دیگر که احتیاج است جریان در آن نقطه تحت نظر باشد استفاده میشود که هر کدام از این نقاط با ترانس مخصوص به خود چه از نظر عایقی و ساختمان و چه از نظر قدرت و دقت ، نصب و استفاده می گردند. ترانس جریان در مدار بصورت سری قرار می گیرد .

ترانس

ترانس ایزوله چیست چگونه کار می کند؟

یکی از روش‌های کاهش خطر برق گرفتگی خصوصا در خانه‌ها استفاده از سیستم حفاظت با ترانسفورماتور جدا کننده یا ترانس ایزوله می‌باشد.
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
ترانس

تراس حلقه

ترانس حلقوی محدوده 100 تا 5000 آمپر را پوشش می دهد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
ترانس

ترانس جریان

ترانس جریان کوربالانس (CTD-1/28 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

ترانس جریان های فشار ضعیف و متوسط و حلقوی

ترانس جریان های فشار ضعیف و متوسط و حلقوی
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

ترانس جریان تابلویی هریس و مگ الکتریک

ترانس جریان هریس و مگ الکتریک
نوین شبکه تلفن: 02133900804