ترانس ولتاژ (PT)

به دليل اين كه ولتاژ ورودي پست متناسب با ولتاژ وسايل اندازه گيري و منبع تغذيه رله ها و مدارهاي كنترل نمي باشد از ترانس ولتاژ (PT) استفاده مي كنند . اين ترانس بصورت موازي در مدار قرار مي گيرد و ولتاژ 66 كيلو ولت ورودي را به 105 ولت به منظور اندازه گيري ولتاژ و تغذيه رله ها و مدارهاي كنترل تبديل مي كند.

ترانسفورماتورهاي ولتاژ یا همان PT بين فـاز و زمـين (بـصورت مـوازي) در شـبكه قرار مي گيرند. وظيفه اين ترانسها تبديل ولتاژ بالای سيستم قدرت به مقادير ولتاژ کـم برای استفاده در وسايل اندازه گيری و حفاظتی است.

نمایندگی ترانس جریان مگ الکتریک

نمایندگی ترانس جریان مگ...
برق و صنعت درودیان تلفن: 02133949506

ترانس جریان های فشار ضعیف و متوسط و حلقوی

ترانس جریان های فشار ضعیف...
فروشگاه نوین شبکه تلفن: 02133900804

فیوزهای فشار متوسط و قوی

Wickmann ، SIBA ، Siemens,EFEN...
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081