رله و حفاظت

رله و حفاظت ؛ براي حفاظت خطوط انتقال به كار مي روند و از آنجا كه فاصله عيب را با اندازه گيري امپدانس مشخص مي كنند، بدين نام مشهور شده اند. به طور كلي وقتي اتصالي در شبكه رخ مي دهد اينگونه رله ها نقش حفاظتي خط و تعيين فاصله اتصالي تا رله را به عهده دارند. معمولا حفاظت اصلي خطوط انتقال رله هاي ديستانس و حفاظت پشتيبان اين خطوط رله هاي اضافه جريان هستند. دليل اين امر آن است كه زمان عملكرد رله هاي ديستانس بر روي خطي كه رله روي آن است بسيار كم و زمان عملكرد رله جريان زياد نسبتا زياد است.

رله و حفاظت صرف نظر از انواع مختلف آنها بر مبناي اندازه گيري فاصله الكتريكي رله تا محل خطا كار مي كنند. در مواقعي كه حداقل جريان خطا قابل مقايسه با جريان بار باشد، اين رله ها كاربرد وسيعي پيدا مي كنند و اين از آنجا ناشي مي شود كه رله هاي ديستانس به جريان حساس نيستند، بلكه امپدانس ظاهري (فاصله الكتريكي) تا محل خطا را مي سنجند. رله هاي ديستانس داراي يك امپدانس داخلي به نام امپدانس تنظيم رله  مي باشند. اين امپدانس (Z0) برابر امپدانس قسمتي از خط است كه رله بايد آن قسمت را مورد حفاظت قرار دهد.

فروش انواع کارنت تست بلاک اینترلک enterlec

وارش الکتریک افتخار این را...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

رله ولتاژ مولتی ولت RM22UA33MR اشنایدر Schneider

فروش رله ولتاژ مولتی ولت...
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
رله های آرتچه Arteche relays

فروش انواع رله های Arteche آرتچه

نمایندگی فروش انواع رله های...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463
رله شراک schrack

نمایندگی رله های شراک Schrack

رله های شراک Schrack...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

رله های ضربه ای فیندر finder

انواع رله های ضربه ای...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

نمایندگی فروش انواع رله های pilz

انواع رله های پیلز...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

نمایندگی فروش رله های finder فیندر

شرکت فیندر finder از برتیرین...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

فروش انواع فیوز های زیمنس siemens

فروش انواع فیوز ها و...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463