فشار قوی و فشار متوسط

تجهیزات فشار قوی و فشار متوسط به لوازم ، تجهیزات و قطعات لازم که به  فراخور کارایی در خطوط انتقال جریان، اندازه گیری انها، تعدیل و تبدیل و از همه مهمتر پست های فشار قوی، یعنی محلی که تجهیزات انتقال انرژی در آن نصب و تبدیل ولتاژ انجام می شود و  هر گونه اختلالی در آنها، رساندن برق به مصرف کننده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد گفته میشود.

از آنجا که تجهیزات فشار قوی و فشار متوسط بسیار متنوع بوده و کارایی بسیار حساس و حیاتی در صنعت برق دارند، لذا در این قسمت به تفکیک به انها اشاره شده است.

آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

رله ارت فالت فرر تابلویی Frer

رله ارت فالت فرر تابلویی...
الکترو صنعت بابایی تلفن: 02136059492
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

ترانس های تبدیل ۲۲۰ ولت AC  به ۱۱۰ ولت AC در توان ۱۰۰ وات

ترانس مبدل ولتاژ ، ترانسفورماتور...
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

ترانس های تبدیل ۲۲۰ ولت AC  به ۱۱۰ ولت AC در توان ۱۵۰ وات

ترانس مبدل ولتاژ ، ترانسفورماتور...
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

ترانس های تبدیل ۲۲۰ ولت AC  به ۱۱۰ ولت AC در توان ۵۰۰۰ وات

ترانس مبدل ولتاژ ، ترانسفورماتور...
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

ترانس های تبدیل ۲۲۰ ولت AC  به ۱۱۰ ولت AC در توان ۳۵۰۰ وات

ترانس مبدل ولتاژ ، ترانسفورماتور...
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172