لامپ

مهمترین منبع نور در زندگی بشر لامپ است. با پیشرفت تکنولوژی و علم لامپها با بازدهی مطلوب تر و تنوع کارآیی در صنایع مختلف عنصر غیر قابل چشم پوشی هستند.

روند تکامل لامپ ها به گونه ای در حال پیشرفت است که دارای بازدهی بیشتر و مصرف کمتر باشد . به این معنی که رفته رفته از انواع مدل لامپهای التهابی (رشته ای) فاصله گرفته و به سمت لامپهای فلوسنت و کم مصرف مثل LED , SMD , COB که مدرن تر و دارای تکنولوژی و طول عمر بیشتری هستند حرکت میکند.

از آنجا که اسنفاده ار لامپها در همه جا ضروری و غیر قابل اجتناب میباشد، ما یک دسته اصلی در تقسیم بندی به آنها اختصاص داده ایم، که این بخش شامل کلیه لامپهای موجود در بازار اعم از رشته ای و گازی و فلورسنت و  LED و SMD و COB می باشد. که به صورت تفکیکی بخش های مختلفی را شامل شده است.

پارس الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۵۳۶۸
فروشگاه مرکزی نمانور آسیا (امیران) تلفن: ٠٢١٣٣٩٢٦٠٠٩
فروشگاه مرکزی نمانور آسیا (امیران) تلفن: ٠٢١٣٣٩٢٦٠٠٩
فروشگاه مرکزی نمانور آسیا (امیران) تلفن: ٠٢١٣٣٩٢٦٠٠٩
الکتریکی ابراهیمی تلفن: 02166423392
فروشگاه برق و روشنایى آینده تلفن: ٠٢١٣٣١١٩٣١١
فروشگاه برق و روشنایى آینده تلفن: ٠٢١٣٣١١٩٣١١
فروشگاه برق و روشنایى آینده تلفن: ٠٢١٣٣١١٩٣١١

لامپ باوند

محصولات باوند با ضمانت تعويض ٢٤ ماهه و داراى علامت استاندارد
پیشتاز صنعت تلفن: 09122391839

لامپ ۳۰وات LED استوانه

لامپ فوق کم مصرف ۳۰وات LED استوانه
پاورلوکس الکتریک تلفن: 02166343152

لامپ ۴۰وات LEDاستوانه مکس

لامپ فوق کم مصرف ۴۰وات LED استوانه مکس
پاورلوکس الکتریک تلفن: 02166343152

لامپ ۵۰ وات LED استوانه مکس

لامپ فوق کم مصرف ۵۰وات LED استوانه مکس
پاورلوکس الکتریک تلفن: 02166343152