لامپ گازی

لامپ گازی به لامپ هایی گفته میشود که به واسطه تخلیه الکتریکی در یک گاز که با فشار زیاد در داخل حباب پرشده است صورت می گیرد.  گازی که تخلیه الکتریکی در آن صورت می گیرد از نوع بخار جیوه ، بخار سدیم یا هالید فلزهای گوناگون می باشد.

کلیه لامپ های گازی بعد از خاموش شدن نیاز به زمانی برای سرد شدن خواهند داشت و بعد از آن مجددا روشن خواهند شد . کلیه لامپ های بخار جیوه و جیوه مستقیم به شکل بیضوی پوشش دار Elliptical Coated و لامپ های بخار سدیم و متال هالید به صورت استوانه ای Tubular و بیضوی شفاف و پوشش دار Elliptical Coated/Clear هستند .

لامپ اروشا -نماینده اروشا لاله زار -

نماینده فروش محصولات آروشا لاله زار

نماینده فروش آروشا لاله زار...
پروفیل لاین نوری تلفن: 02133956204

لامپ خیاری

لامپ خیاری...
پارس الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۵۳۶۸

لامپ گازی

لامپ گازی...
پارس الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۵۳۶۸

لامپ جیوه نور مستقیم

لامپ جیوه مستقیم ۱۶۰ وات...
پارس الکتریک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۵۳۶۸

لامپ ٧وات HNG همند نیرو گسیل

نمايندگي انحصاري لامپ hng كالاي...
کالای برق معظمی تلفن: 02133994303

HNG همند نیرو گسیل

لامپ هاي حبابي HNG همند...
کالای برق معظمی تلفن: 02133994303

لامپ حبابی ٧وات HNG همندنیرو گسیل کالای برق معظمی

لامپ حبابي ٧وات HNGهمند نيروگسيل...
کالای برق معظمی تلفن: 02133994303

لامپ حبابی

واردات لامپ حبابی...
محصولات روشنایی خیامیان تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۸۷۷۱
الکترو شاکری ۱۱۰ تلفن: 02133941240

لامپ خیاری متال هالید و بخارسدیم

پخش انواع لامپهای خیاری سدیم،...
کالای برق هاشم پور تلفن: 02133112749
مسرور تلفن: 02133908758