لوازم ضد انفجار

استفاده از لوازم ضد انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، رنگسازی، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی، خودروسازی، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. که استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید الزامیست.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت . به همین منظور لوازم و تجهیزات که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که به فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.
به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپر، توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با ان منطقه عملیاتی انتخاب شوند. استفاده از لوازم ضد انفجار جهت پیشگیری از این خطرات ا اندیشیده شده است.

این قسمت شامل کلیه ملزومات و لوازم ضد انفجار موجود در بازار است.

مشخصات گلند کابل های آرموردار و معمولی

گلند کابل برق جنس برنجی نمره M

گلند کابل M کانکتوری است...
سینی کابل تیک صنعت برق تلفن: ۰۲۱۳۳۵۳۰۲۴۳

قفل سویچی کد ۰۶۳T

قفل سویچی...
صنعت برق دانیال (رزایران) تلفن: ۰۲۱۳۳۹۶۳۵۴۴

نصب و مونتاژ تابلوهای برق

نصب و مونتاژ تابلو برق...
الکترو نصر تلفن: 02133123216
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

EX

...
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

کلید تک پل ضدانفجار

کلید تک پل ضدانفجار VAROM...
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
آتیه صنعت سوریا تلفن: 09121759465
پترو صنعت نوین تلفن: 09123842567
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325