لوله و اتصالات ضد انفجار

لوله و اتصالات ضد انفجار ، در لوله کشی های مناطقی که امکان انفجار و آسیب فیزیکی وجود دارد باید به کار برده شود در محیط های انفجاری استفاده از تجهیزات ضد انفجار الزامی می باشد و در این بین لوله و اتصالات ضد انفجار نیز نقش موثری در ایمن نمودن محیط ایفا می نماید.

 

برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

کاندولت باکس ترموکوپلی

کاندولت باکس ترموکوپلی
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

تبدیل ضد انفجار

تبدیل ضد انفجار
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

کاندولت باکس

کاندولت باکس دو راهی 3 راهی و 4 راهی
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

فروش لوازم و تجهیزات برقی ضد انفجار

فروشگاه تهران برق الکتریک تامین کننده انواع تجهیزات ضد انفجارهای استاندارد با قیمت مناسب می باشد.
فروشگاه تهران برق الکتریک تلفن: 02133906276
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951