لوازم ضد انفجار

استفاده از لوازم ضد انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، رنگسازی، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی، خودروسازی، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. که استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید الزامیست.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت . به همین منظور لوازم و تجهیزات که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که به فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.
به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپر، توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با ان منطقه عملیاتی انتخاب شوند. استفاده از لوازم ضد انفجار جهت پیشگیری از این خطرات ا اندیشیده شده است.

این قسمت شامل کلیه ملزومات و لوازم ضد انفجار موجود در بازار است.

تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

فروش لوازم و تجهیزات برقی ضد انفجار

فروشگاه تهران برق الکتریک تامین...
فروشگاه تهران برق الکتریک تلفن: 02133906276
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600

ExMax quarter turn respective damper actuators

اکچویتر روتورک Schischek...
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600

Galvanic Applied Sciences Inc

انالایزر سولفید هیدروژن...
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600

محصولات ضد انفجار

انواع محصولات ضد انفجار شاستی...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

گلندM90 ضدانفجار برند CMP

گلندM90 ضدانفجار...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951