چهارخانه و سیم رابط

با افزایش استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در زندگی روزمره، مشکل کمبود چند شاخه برق جهت تغذیه دستگاه های جدید و تازه وارد، موضوعی ست که باعث استفاده از چهارخانه و سیم رابط شده است.
مشکل دیگر موضوع نوسانات جریان برق شهری و قطع و وصل شدن این جریان است.

سیم سیار ها میتوانند :

  • امکان اتصال چند دستگاه مختلف را در یک محل فراهم می کند.
  • در صورتی که به درستی انتخاب شده باشد هرگز مشکل کانکتور نخواهید داشت.
  • با توجه به وجود سیستم محافظتی در مقابل نوسانات ولتاژ خیالتان از بابت محافظت از تجهیزات گران قیمت نظیر تلویزیون، لپ تاپ، تبلت و موبایل راحت خواهد بود.
سه رای صنعتی

سه راهی صنعتی

اگه میخوای برای کارگاهت یه سه راهی خیلی خوب بگیری که هر چند وقت یکبار عوض نکنی به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251

چهارراهی مغزی پلی کربنات با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه چهارراهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و چهار راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ یخچال ارت دار

محافظ یخچال ۲ خانه ارت دار با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کلید دار

چهارراهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۲/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه چهارراهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و چهارراهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کلید دار

سه راهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۳ متر

اگه میخوای تو خونت یه سه راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
شیش راهی

شیش راهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۲/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه شیش راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و شیش راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251

محافظ ۴ خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کپل

سه راهی کپل

اگه میخوای تو خونت یه سه راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ یخچالی

محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی ۱۶ آمپر

اگه میخوای برای یخچالت یا کولر گازیت یا لباسشوییت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ 4 خانه ارت دار

محافظ ۴ خانه ارت دار با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ 6 خانه دیجیتالی

محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251

نمایندگی کلید پریز بارانی نروماده محصولات پارت در لاله زار تهران

نمايندگي محصولات پارت الكتريك در لاله زار تهران
فروشگاه جوان تلفن: 02133929286