کلید و پریز و تجهیزات جانبی

با وجود گذشت بیش از چند دهه از طراحی اولیه کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن به عنوان مهمترین وسیله جهت قطع و وصل جریان برق، هنوز قالب ظاهری آن حفظ و شامل کمترین تغییرات شده است.

امروزه با تغییر سلایق مردم ، تنوع بیشتر و بهتری در تولید مدل های مختلف کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن اعم از سیم سیار و ... هستیم. همچنین تعدد کارخانجات تولید کلید و پریز و رقابتی شدن بازار ایشان نیز باعث بوجود آمدن این تنوع گردیده است. نیز در کنار اینها، واردات انواع مختلف کلید و پریز و امکان مقایسه بهتر آنها با محصولات خارجی باعث ارتقا کیفیت تولیدات داخلی شده است.

این قسمت شامل کلیه کلید و پریز های توکار، روکار و بارانی، دوشاخه و چند شاخه به همراه سیم سیار و قرقره کابل و ... که به شکل مطلوب دسته بندی شده است می باشد.

کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق آذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501

سه راهی صنعتی کرال IP44

سه راهی صنعتی کرال IP44
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501

دو شاخه سیار استاندارد پارت

دو شاخه سیار استاندارد پارت
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501

مادگی سیار استاندارد پارت

مادگی سیار استاندارد پارت
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501

پریز توکار دربدار تابلویی

پریز توکار دربدار تابلویی
برق و صنعت ولایت تلفن: 09122342501