کلید و پریز و تجهیزات جانبی

با وجود گذشت بیش از چند دهه از طراحی اولیه کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن به عنوان مهمترین وسیله جهت قطع و وصل جریان برق، هنوز قالب ظاهری آن حفظ و شامل کمترین تغییرات شده است.

امروزه با تغییر سلایق مردم ، تنوع بیشتر و بهتری در تولید مدل های مختلف کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن اعم از سیم سیار و ... هستیم. همچنین تعدد کارخانجات تولید کلید و پریز و رقابتی شدن بازار ایشان نیز باعث بوجود آمدن این تنوع گردیده است. نیز در کنار اینها، واردات انواع مختلف کلید و پریز و امکان مقایسه بهتر آنها با محصولات خارجی باعث ارتقا کیفیت تولیدات داخلی شده است.

این قسمت شامل کلیه کلید و پریز های توکار، روکار و بارانی، دوشاخه و چند شاخه به همراه سیم سیار و قرقره کابل و ... که به شکل مطلوب دسته بندی شده است می باشد.

الکتریکی مبینی تلفن: 04137727777
الکترو آرمان ایرانیان تلفن: ۰۲۱۳۶۰۵۶۵۹۸
کالای برق محبی تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133997155
EİGHT تلفن: ٠٩١٢٨١٨٧٢٩٢

کلید وپریزهای ویرا

کلید وپریز های ویرا
الکترو داینامیک تلفن: 02166729439

محافظ کولر میکرو

انواع محافظ دیجیتال و آنالوگ دوشاخه دار و کابلدار میکرو
سینا الکتریک تلفن: 02133940254
الکترو آمون تلفن: ٠٢١٦٦٣٤٦١٢٥

محافظ کامپیوتر چهار ۴ خانه ارتدار ۱/۸ متری

محافظ های استاندارد شرکت پالس کنترل
برق ادیسون تلفن: 02166344761

محافظ کامپیوتر شش ۶ خانه ۱/۸ متری

محافظ های استاندارد شرکت پالس کنترل
برق ادیسون تلفن: 02166344761