کلید و پریز و تجهیزات جانبی

با وجود گذشت بیش از چند دهه از طراحی اولیه کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن به عنوان مهمترین وسیله جهت قطع و وصل جریان برق، هنوز قالب ظاهری آن حفظ و شامل کمترین تغییرات شده است.

امروزه با تغییر سلایق مردم ، تنوع بیشتر و بهتری در تولید مدل های مختلف کلید و پریز و تجهیزات جانبی آن اعم از سیم سیار و ... هستیم. همچنین تعدد کارخانجات تولید کلید و پریز و رقابتی شدن بازار ایشان نیز باعث بوجود آمدن این تنوع گردیده است. نیز در کنار اینها، واردات انواع مختلف کلید و پریز و امکان مقایسه بهتر آنها با محصولات خارجی باعث ارتقا کیفیت تولیدات داخلی شده است.

این قسمت شامل کلیه کلید و پریز های توکار، روکار و بارانی، دوشاخه و چند شاخه به همراه سیم سیار و قرقره کابل و ... که به شکل مطلوب دسته بندی شده است می باشد.

کلید و پریز بهداد الکتریک

کلید و پریز بهداد الکتریک
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
سه رای صنعتی

سه راهی صنعتی

اگه میخوای برای کارگاهت یه سه راهی خیلی خوب بگیری که هر چند وقت یکبار عوض نکنی به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
تبدیل 3 به 2

تبدیل ۳ به ۲

اگه میخوای برای شارژر لبتاپ یا گوشیت یه تبدیل 3 به 2 خیلی خوب بگیری کههر چند وقت یکبار عوض نکنی به فروشگاه صبا فرزان بیا و تبدیل رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251

چهارراهی مغزی پلی کربنات با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه چهارراهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و چهار راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ یخچال ارت دار

محافظ یخچال ۲ خانه ارت دار با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کلید دار

چهارراهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۲/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه چهارراهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و چهارراهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کلید دار

سه راهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۳ متر

اگه میخوای تو خونت یه سه راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
شیش راهی

شیش راهی کلید دار دو شاخه پرسی با کابل ۲/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه شیش راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و شیش راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251

محافظ ۴ خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل ۱/۸ متر

اگه میخوای تو خونت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
سه راهی کپل

سه راهی کپل

اگه میخوای تو خونت یه سه راهی خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و سه راهی رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251
محافظ یخچالی

محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی ۱۶ آمپر

اگه میخوای برای یخچالت یا کولر گازیت یا لباسشوییت یه محافظ خوب داشته باشی که هر چند وقت یک بار عوض نکنی و اگر هم تا یک سال مشکلی به وجود اومد بیاری و یه نو بگیری به فروشگاه صبا فرزان بیا و محافظ رو بگیر.
صبافرزان تلفن: 02133992251