سیم

سیم ها وسایلی هستند که در آن  از یک رسانا به منظور انتقال برق  و از یک عایق به منظور جلوگیری انتشار برق به اطراف و محافظت استفاده می شود. دو نوع معروف آن شامل :

  • سیم مفتولی که به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته رسانا می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد عموما در تابلو برق ها استفاده می شود.
  • سیمهای افشان به دلیل این که از تعداد زیادی تارهای مسی نازک به هم تابیده تشکیل شده اند نرم بوده و دارای قابلیت انعطاف بالا می باشند به همین دلیل از آن ها در سیمکشی ساختمان استفاده می شود.

سیم افشان طول عمر بیشتر و انعطاف بیشتری  نسبت به سیم مفتولی دارد . سیم تلفن نوعی سیم است نازک که برای ارتباط دهی خطوط تلفن بکار میرود. سیم تلفن را از نوع فویل دار انتخاب کنید تا احتمال نویز گرفتگی خطوط تلفن کمتر شود.

سیم و کابل ماهان

لیست قیمت سیم و کابل ماهان
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل خراسان افشارنژاد

لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشار نژاد
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل مغان

لیست قیمت سیم و کابل مغان الکتریک
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل البرز پژواک

لیست قیمت سیم و کابل البرز پژواک
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل البرز اعتماد

لیست قیمت سیم و کابل البرز اعتماد
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل زرتافته کرمان

لیست قیمت سیم و کابل زرتافته کرمان
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167

سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
سیم و کابل ستایش تلفن: 02133923167
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659
سیم و کابل سیمپود تلفن: 02133116659