سیم

سیم ها وسایلی هستند که در آن  از یک رسانا به منظور انتقال برق  و از یک عایق به منظور جلوگیری انتشار برق به اطراف و محافظت استفاده می شود. دو نوع معروف آن شامل :

  • سیم مفتولی که به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته رسانا می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد عموما در تابلو برق ها استفاده می شود.
  • سیمهای افشان به دلیل این که از تعداد زیادی تارهای مسی نازک به هم تابیده تشکیل شده اند نرم بوده و دارای قابلیت انعطاف بالا می باشند به همین دلیل از آن ها در سیمکشی ساختمان استفاده می شود.

سیم افشان طول عمر بیشتر و انعطاف بیشتری  نسبت به سیم مفتولی دارد . سیم تلفن نوعی سیم است نازک که برای ارتباط دهی خطوط تلفن بکار میرود. سیم تلفن را از نوع فویل دار انتخاب کنید تا احتمال نویز گرفتگی خطوط تلفن کمتر شود.

تکنیکال الکتریک تلفن: 02140330393
پارس الکتریک تلفن: ٠٢١٣٣١١٨٢٧٤
آرتا صنعت تلفن: ۰۲۱۳۳۵۳۱۸۴۱

سیم و کابل خشک و افشان

سیم وکابل افشان وخشک...
برق و صنعت سلیمی مبین تلفن: ۰۲۱۳۳۹۷۹۲۱۹
کالای برق حسنی تلفن: 02166346497
کالای برق نورسان تلفن: 02133921934
مانیاد صنعت تلفن: 02133939689
کالای برق ناصر تلفن: 02133945575
کالای برق ناصر تلفن: 02133945575

سیم ١.۵

كات كابل شیراز...
دنیز کابل تلفن: 02136057543

سیم ٢.۵ * ١

كات كابل...
دنیز کابل تلفن: 02136057543