دراپ کیبل

دراپ فیبر نوری از ٢ کر تا ١٢ کر

عمران تلفن صفحه اختصاصی
  • تلفن : ٠٢١٣٣٩٨٣١٤١
  • آدرس : لاله زار جنوبي كوچه اتحاديه پاساژ اتحاديه طبقه همكف پلاك ٨
  • موبایل : ٠٩١٢٥٩٤٤٥٢٨

نظرات کاربران