سیم و کابل پینو

37900 ریال

شرکت سیم و کابل پینو تولید کننده اتواع کابلهی شبکه CAT6
UTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی CCA
SF/UTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی CCA به همراه روکش فویل و رشته های شیلد
UTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس
SFUTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس همراه روکش فویل و رشته های شیلد
UTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس با ٰTEST ChANNEL
SFUTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس همراه روکش فویل و رشته های شیلد با ٰTEST ChANNEL
UTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس با ٰTEST PERMANENT ,fluke
SFUTP کابل شبکه کت ۶ (CAT6) جنس هادی مس همراه روکش فویل و رشته های شیلد با ٰTEST PERMANENT ,fluke
فیمت از ۳۷۹۰۰ریال الی ۱۸۵۰۰۰ریال

کالای برق معتمدی صفحه اختصاصی
  • تلفن : ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
  • آدرس : لإله زار شمالي، پاساژ البرز ٢٠ پلاك ١٣١
  • موبایل : ٠٩١٢٥٠٦٠٢٨٧

نظرات کاربران