فیوز مینیاتوری استاندارد رعد RAAD

350000 ریال

ارزانترین فیوز مینیاتوری استاندارد در ایران
شرکت رعد تولید انواع فیوز مینیاتوری استاندارد

یکی از عوامل مهم در آتش سوزی های ساختمان ها استفاده از محصولات غیر استاندارد و بی کیفیت برقی میباشد که فیوز مینیاتوری یکی از مهمترین انهاست که برای محافظت از شدت جریان بالا استفاده میشود

کالای برق معتمدی صفحه اختصاصی
  • تلفن : ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
  • آدرس : لإله زار شمالي، پاساژ البرز ٢٠ پلاك ١٣١
  • موبایل : ٠٩١٢٥٠٦٠٢٨٧

نظرات کاربران