وریستور اپکاس ، ارستر اپکس ،  ارستر ترکیبی EPCOS ، برقگیر ابو

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع‏کننده محصولات شرکت های EPCOS و OBO آلمان و ISKRA بلغارستان ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ ( ارستر، برقگیر و وریستور )  اعلام میدارد:

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس B نوع I شرکت  EPCOS آلمان

 1. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکاس آلمان حفاظت از سه فاز + نول
 2. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکس آلمان حفاظت از تک فاز

 

ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) کلاس B + C نوع I + II  شرکت  EPCOS آلمان

 1. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت EPCOS آلمان حفاظت از سه فاز + نول .
 2. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکس آلمان حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ.
 3. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکاس آلمان حفاظت از تک فاز.
 4. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت EPCOS آلمان حفاظت از نول.

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس C نوع II  شرکت  EPCOS آلمان

 1. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکاس آلمان حفاظت از سه فاز + نول.
 2. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکس آلمان حفاظت از فاز با سیگنالینگ از راه دور.
 3. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت EPCOS آلمان حفاظت از فاز.

 

ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) کلاس C+D نوع II + III شرکت  EPCOS آلمان

 1. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت EPCOS آلمان حفاظت از سه فاز + نول.
 2. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکاس آلمان حفاظت از یک فاز + نول.
 3. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اپکس آلمان حفاظت از فاز .

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس B نوع I شرکت  OBOآلمان (CLASS B-TYPE I  )

 1. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اُبو آلمان حفاظت از سه فاز + نول ( MC 50-B 3+1-OS ).
 2. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اوبو آلمان حفاظت از تک فاز ( MC 50-B-OS ).

 

ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) کلاس B + C نوع I + II  شرکت  OBOآلمان ( CLASS B + C – TYPE I + II ).

 1. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت او بی او آلمان حفاظت از سه فاز + نول ( MCD+V20 ) & ( PS4-B+C TNS+FS ).
 2. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت OBO آلمان حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ ( V50-B+C 3+NPE ).
 3. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اُبو آلمان حفاظت از تک فاز ( V25-B+C-1+FS-280 ).
 4. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت او بی او آلمان حفاظت از نول ( C25-B+C 1 ).

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس C نوع II  شرکت  OBOآلمان ( CLASS C – TYPE II )

 1. ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اُبو آلمان حفاظت از سه فاز + نول ( سیگنالینگ ) ( V20-C 3+NPE+FS ).
 • ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت اوبو آلمان حفاظت از فاز با سیگنالینگ از راه دور ( V20-C 1+FS-280 ).
 • ارستر ( برقگیر، وریستور ) شرکت او بی او آلمان حفاظت از فاز ( V20-C 1-280 ).

 

ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) کلاس C+D نوع II + III مارک  OBOآلمان (CLASS C+D- TYPE II + III )

 1. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اوبو آلمان حفاظت از سه فاز + نول ( سیگنالینگ ) ( V10-C 3+NPE+FS ).
 2. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت اُبو آلمان حفاظت از یک فاز + نول ( V10-C 1+NPE-280 ).
 3. ارستر ترکیبی ( برقگیر، وریستور ) شرکت OBO آلمان حفاظت از فاز ( V10-C 1-280 ).

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس D نوع III شرکت  OBOآلمان ( CLASS D-TYPE III )

 1. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده برای پریزهای ارت دار شرکت اُبو آلمان ( FC-D ).
 2. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده محافظ برق و سوکت بار شرکت OBO آلمان ( CNS 3-D-D ).
 3. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده قرارگیرنده در پشت پریز شرکت او بی او آلمان (USM-A ).
 4. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده خطوط ولتاژ AC و DC شرکت اوبو آلمان ( VF12-AC/DC ).

 

حفاظت از اضافه ولتاژ ( حفاظت نهایی ) شرکت  OBOآلمان (Data & Information Technology )

 1. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت اُبو آلمان در خطوط ولتاژ FLD 5 (12. 24. 48. 110. ).
 2. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت او بی او آلمان ( چند سیمه ) ( MDP-4 D-5-T ).
 3. حفاظت نهایی شرکت اُبو آلمان ( حفاظت کواکسیال ) ( DS-BNC M/W ).
 4. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت اوبو آلمان برای ارتباط سریال کابل دیتا و وسط سریال ( SD25-V11 25 ).
 5. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت OBO آلمان ( انتقال امن ) ( LSA-B-MAG ).
 6. حفاظت نهایی شرکت اوبو آلمان برای شبکه فناوری ( RJ45 S-ATM 8-F ).

 

اسپارک گپ شرکت  OBOآلمان ( Protection & Spark Gaps )

 1. اسپارک گپ شرکت اُبو آلمان ضد انفجار ( ۴۸۰ ).
 2. اسپارک گپ شرکت او بی اوآلمان قادر به عبور صاعقه ( ۴۸۱ ).
 3. اسپارک گپ شرکت OBO آلمان محافظت شده ( ۴۸۲ ).
 4. کوپلینگ سیستم ارتینگ شرکت اوبو آلمان ( FS-V20 ).

 

ارستر ( برقگیر، وریستور ) کلاس D نوع III شرکت  ISKRA  بلغارستان

 1. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده برای پریزهای ارت دار شرکت ایسکرا بلغارستان.
 2. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده محافظ برق و سوکت بار شرکت اسکرا بلغارستان.
 3. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده قرارگیرنده در پشت پریز شرکت ISKRA بلغارستان.
 4. حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده خطوط ولتاژ AC و DC شرکت اسکرا بلغارستان.

 

حفاظت از اضافه ولتاژ ( حفاظت نهایی ) شرکت  ISKRA  بلغارستان.

 1. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت ایسکرا بلغارستان در خطوط ولتاژ .
 2. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت اسکرا بلغارستان ( چند سیمه ).
 3. حفاظت نهایی شرکت ISKRA بلغارستان ( حفاظت کواکسیال ).
 4. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت اسکرا بلغارستان برای ارتباط سریال کابل دیتا و وسط سریال.
 5. حفاظت از اضافه ولتاژ شرکت ایسکرا بلغارستان ( انتقال امن ).
 6. حفاظت نهایی شرکت ISKRA بلغارستان برای شبکه فناوری.

 

اسپارک گپ شرکت  ISKRA  بلغارستان.

 1. اسپارک گپ شرکت ایسکرا بلغارستان ضد انفجار.
 2. اسپارک گپ شرکت اسکرا بلغارستان قادر به عبور صاعقه.
 3. اسپارک گپ شرکت ISKRA بلغارستان محافظت شده.
 4. کوپلینگ سیستم ارتینگ شرکت اسکرا بلغارستان.

 

راد الکتریک صفحه اختصاصی
 • تلفن : 02136614690
 • آدرس : تهران، ميدان امام خميني، خيابان فردوسي، پلاك 29، راد الكتريك
 • موبایل : 09123118834

نظرات کاربران

دو × 3 =

فروشگاه های برگزیده

ساوا الکتریک

تامین و فروش ملزومات و قطعات برق صنعتی

شرکت ساوا الکتریک (Electric Sava ) شرکتی نوپا متشکل از متخصصین با تجربه و با انگیزه دارای تحصیلات …

09124543007

02166741992

الکترو زینو

فروش انواع لول برق های pvc و upvc و خرطومی

فروش انواع لوله برق های pvcو upvcخم گرم و خم سرد و پلی امید در سایز های مختلف با بهترین قیمت و کیف…

02133916362