اریا توان نیرو

فروشنده تجهیزات فشار ضعیف زیمنس و اشنایدر

اعم از: کنتاکتور ،بی متال ،کلید حرارتی ،کلید اتوماتیک کمپکت ،درایو، سافت استارتر،کلید هوایی ، رله های تایمر و کنترل فاز و اندر ولتاژ و تایمر و …..