الکترو چلسی

پخش ملزومات تابلو برق

شامل انواع سرسیم گرد و وایرشو ،کابلشو ،روکشهای حرارتی رنگی و مشکی فشار ضعیف و فشار قوی ،شماره سیم ،پایه چسب ،پرس سرسیم و کابلشو ،قفلهای تابلویی زبانه کوتاه و بلند و کلید سرخود ،انواع لولای ٢تیکه و ٣تیکه و لولای اشپیلی

موقعیت روی نقشه

الکترو چلسی

لاله زار جنوبي -كوچه اتحاديه -پاساژ اتحاديه -زيرهمكف پ ٢٣

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦