برق و صنعت ولایت

فروش

انواع پایه چراغ های خیابانئ و پارکی

چراغ های روشنایی(داخلی ومحوطه)

کلیه لوازم برق صنعتی وملزومات تابلوهای برق

انواع سیم وکابل

کلیه لوازم برق ساختمان

موقعیت روی نقشه

برق و صنعت ولایت

لاله زار جنوبی،پاساژ بوشهری،طبقه۲،پلاک47